Pentru absolvenţii excepţionali de universitate din Argentina, Brazilia, Columbia, Indonezia, Mexic, România şi Venezuela, Roberto Rocca Education Program oferă fellowships pentru finanţarea studiilor de doctorat în domenii specifice, care includ Ştiinţa Materialelor, Inginerie Mecanică şi Petrolieră (vezi Condiţiile de eligibilitate), la o universitate aleasă de către student, din afara ţării sale de rezidenţă.

Beneficiarii fellowships sunt selectaţi de către Comitetul Ştiinţific al Programului, în a cărui componenţă intră manageri seniori ai companiilor sponsor.

Bursele de doctorat se acordă pentru o perioadă de doi ani, pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare şi acomodare. Valoarea fiecărei burse depinde de nevoile financiare ale candidatului însă, în general, nu acoperă toate cheltuielile, astfel încât candidatul este încurajat să caute surse de finanţare suplimentare. La latitudinea Roberto Rocca Education Program, bursele de doctorat pot fi reînnoite pentru o perioadă de încă doi ani.

Perioda de aplicare pentru bursele de doctorat Roberto Rocca începe, în fiecare an, la mijlocul lunii octombrie.

 

In the News