Resursele umane care pot contribui la progresul industriei şi al tehnologiei sunt esenţiale pentru succesul economic al unei ţări. Cu toate acestea, în prea multe ţări nevoia de aceste resurse nu este satisfăcută, deoarece tot mai puţini tineri aleg să studieze ingineria şi ştiinţele aplicate.

Roberto Rocca Education Program caută să abordeze această problemă prin acordarea de scholarships, pentru studii universitare, şi fellowships, pentru studii de doctorat, studenţilor talentaţi în inginerie şi ştiinţe aplicate din ţările selectate. Programul reflectă angajamentul de durată al regretatului Roberto Rocca şi al companiilor sponsor faţă de sprijinirea educaţiei la toate nivelele în ţările în care companiile sponsor au o prezenţă majoră.

Componentele scholarship şi fellowship ale programului sunt în aceeaşi măsură dedicate sprijinirii studenţilor în disciplinele care includ ştiinţa materialelor, precum şi inginerie mecanică, chimică şi electrică.

Atât bursele din cadrul componentei scholarship cât şi cele din cadrul componentei fellowship sunt acordate pe baza realizărilor academice şi profesionale ale studenţilor, potenţialului de leadership şi angajamentului faţă de progresul industrial şi economic al ţării sale de origine. Nevoile financiare ale studenţilor sunt, de asemenea, luate în considerare atunci când sunt acordate bursele.