România

Pentru anul academic 2014-2015, TenarisSilcotub va acorda burse pentru studenţii de la următoarele universităţi din România:

  • Universitatea Tehnică Cluj – Napoca
  • Universitatea Babes Bolyai Cluj – Spcializari Ingineresti
  • Universitatea Politehnică Bucureşti
  • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
  • Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Fiecare bursier va primi 800 RON/luna, timp de 12 luni incepand cu Octombrie 2014

Nu exista obligatii de angajare in cadrul companiei noastre privind acordarea acestei burse


Cerinţe

Bursele Roberto Rocca sunt deschise pentru studenţii de la universităţile menţionate mai sus, care întrunesc următoarele cerinţe:

  • student în anul II sau III – nivel licenţă şi student anul I – nivel masterat
  • media Sem. 1 an universitar 13/14 si media anului universitar 12/13 minim 8
  • specializări eligibile: inginerie mecanică, ştiinţa şi ingineria materialelor (metalurgie), inginerie electrică, inginerie chimică, ştiinţa calculatoarelor, automatizări industriale, tehnologia construcţiilor de maşini, inginerie economică şi ingineria petrolului şi gazelor.

Bursele pot fi reînnoite anual, până la absolvirea facultăţii, cu condiţia ca studentul să întrunească standardele academice stabilite în momentul acordării bursei.


Procesul de selecţie

Candidaţii calificaţi vor fi invitaţi să participe la o activitate de selecţie realizată de personalul TenarisSilcotub, printr-un interviu telefonic.

Termen limita pentru aplicatii pana la sfarsitul lunii August

Câştigătorii vor fi selectaţi până la sfârşitul lunii Septembrie 2013.

Pentru a aplica, trimiteti CV-ul la adresa: burse.romania@robertorocca.org

Pentru mai multe detalii contactaţi burse.romania@robertorocca.org

 

In the News

Găsiţi în continuare un scurt rezumat al programelor curente din fiecare ţară în parte: